მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

„ტაშისკარის სარწყავი სისტემის გომი - აგარის მონაკვეთზე განშტოება 1-4 გამანაწილებლის მონაკვეთის (პკ102+13÷პკ135+53) აღდგენა რეაბილიტაცია (II რიგი)“ სამუშაოების შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news