მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

„ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის პკ104+33,24-დან÷პკ124+62,00-მდე მონაკვეთის, ზემო არხის პკ36+01,98-დან÷პკ38+52,11-მდე მონაკვეთის ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები და მაგისტრალური არხის სწრაფდენზე ჩამქრობი ჭის მოწყობის“ სამუშაოების შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news