მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, ზრესის სატუმბი სადგურის მაგისტრალური არხის და I რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაციის (II ეტაპი)“ სამუშაოების შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news