სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია: ,,ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მდებარე ოკამის სამელიორაციო სატუმბი სადგურის გარე ელ.მომარაგება" ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news