სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია: ,,კასპის მუნიციპალიტეტში მდებარე კავთისხევი N3 სამელიორაციო სატუმბი სადგურის გარე ელ. მომარაგება" ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news