ჩარხები

შესყიდვის ობიექტი: საწვავზე მომუშავე შედუღების აპარატი ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news