სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესრულებული სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა განისაზღვრება 3 წლის ვადით. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news