სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მდებარე „დილისკა-პტენა-ჩუნჩხა“-ს სატუმბო სადგურის გარე ელექტრომომარაგების აღდგენის სამუშაოები

შპს საქართველოს მელიორაცია 2018 წლის 30 იანვარს 17:00 საათზე გამართავს ღია კარის დღეს (მის: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი N6, 0 სართული) აღნიშნულ ტენდერთან დაკავშირებით, რომელშიც მონაწილეობა შეუძლია მიიღოს ნებისმიერმა დაინტერესებულმა პირმა. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news