ინტერნეტმომსახურებები

იხ. სატენდერო დოკუმენტაცია, ინტერნეტ მომსახურებების შესყიდვა
ქ. თბილისი, ვარკეთილის მეურნეობა, მეგობრობის ქ. N1
ქ. თბილისი, II ხეივანი N4
ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი N26 ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news