მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ოკამის არსებული სატუმბო სადგურის სადაწნეო მილსადენის და სარწყავი ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news