სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია: ახალციხის მუნიციპალიტეტში მუგარეთის და გიორგიწმინდას სამელიორაციო სატუმბი სადგურების გარე ელექტრო მომარაგების სამუშაოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news