კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები

შესყიდვის ობიექტია: ბაზალტო-პლასტიკის არმატურა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news