შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

შესყიდვის ობიეტია - სამგზავრო-საექსპლუატაციო ლიფტის სარეაბილიტაციო ტექნიკური მომსახურება ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news