სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია: გორის მუნიციპალიტეტში, მეღვრეკისის სათავე ნაგებობასთან სასაწყობე შენობის, მილების დაერთების კვანძის და გარე განათების მოწყობის სამუშაოების ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news