სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია: კასპის მუნიციპალიტეტში მდებარე შპს საქართველოს მელიორაციის კუთვნილი ხვითის სატუმბი სადგურის გარე ელექტრო მომარაგების სამუშაოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news