სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია:შპს ,,საქართველოს მელიორაციის’’ ფონიჭალის ოფისის სარემონტო სამუშაოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news