სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია: სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მდებარე შპს საქართველოს მელიორაციის კუთვნილი ძველი ანაგას სამელიორაციო სატუმბი სადგურის გარე ელექტრო მომარაგების სამუშაოები.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news