ავეჯი

შესყიდვის ობიექტია - სხვადასხვა სახის ავეჯის (თანმხლები მომსახურებით,აწყობა ან/და მონტაჟით)  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news