სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია: ასპინძის რაიონში მდებარე სარო-ხიზაბავრას N1 და N2 სატუმბი სადგურების გარე ელმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news