მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია:სოფელ ბაკურციხის მექანიკური მორწყვის სისტემის I რიგი გამანაწილებლების მოწყობა, წვეთური სარწყავი სისტემის მოწყობის (II ეტაპი) სამუშაოები  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news