მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია: „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფელ ძველი ანაგის სატუმბო სადგურის, სადაწნეო და მეორე გამანაწილებელი მილსადენის და წვეთოვანის დაერთების კვანძების მოწყობის (III etapi)“ სამუშაოებს  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news