სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფ. დიდი ირაგას მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სატუმბი სადგურის გარე ელმომარაგების სამუშაოები  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news