მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია:თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არხზე, სოფელ აკურაში მდებარე დიუკერის აღდგენა-რეაბილიტაციის (II ეტაპი)“ სამუშაოები  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news