სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები

შესყიდვის ობიექტია: ჰიდრავლიკური ტვირთამწე ურიკა  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news