ინტერნეტმომსახურებები

იხ. სატენდერო დოკუმენტაცია, ქ. ქობულეთი ა. ვერულიძის ქ. N6-ში ინტერნეტ მომსახურება  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news