ინტერნეტმომსახურებები

იხ. სატენდერო დოკუმენტაცია-ინტერნეტ მომსახურების შესყიდვა -ქ. ქობულეთი ვერულიძის ქ. N6  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news