ინტერნეტმომსახურებები

იხ. სატენდერო დოკუმენტაცია- ინტერნეტ მომსახურების შესყიდვა -ქ. ლანჩხუთი , საფო მგელაძის ქ. N21  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news