მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - კასპის მუნიციპალიტეში სოფლების ხანდაკის, სასირეთის და მეტეხის მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის, სატუმბი სადგურის და სადაწნეო მილსადენის მოწყობის სამუშაოები. სამუშაოების შესრულების ადგილია - კასპის მუნიციპალიტეტი.
• Procurement type: Simplified electronic tender without auction
• Estimated value of procurement: 7`000`000.00 GEL
• Source of funding: state budget
• Bid must be submitted: Including VAT
• Classifier (CPV) code and specific procurement object: 45247000 - Construction work for dams, canals, irrigation channels and aqueducts.
• Additional information on procurement item: Procurement item- works for arranging pumping irrigation scheme, pumping station and pressure pipeline of the villages Khandaki, Sasireti and Metekhi in Kaspi municipality. Construction site – Kaspi municipality.
• Quantity or volume of procurement item: see in tender documentation
• Completion date of procurement item: within no later than 330 calendar days from the date of the contract
• Bid reduction step: 70`000.00 GEL
• Guarantee amount:: 70`000 GEL
• Guarantee validity period: 120 Day
  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news