მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სოფელ პალდოში სათავე ნაგებობის გარე ელ. მომარაგებისა და რეაბილიტაციის (I და II ეტაპი) სამუშაოები. შესასრულებელი სამუშაოების ადგილია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფელი პალდო.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news