მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის პკ340+19-ზე არსებული ღვარსაშვის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სამუშაოს შესრულების ადგილია გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ბაკურციხე.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news