არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტია - წალკის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ავრანლო-გუმბათის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და I რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაციის სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება. შესასრულებელი სამუშაოების ადგილია - წალკის მუნიციპალიტეტი.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news