არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტია - კასპის მუნიციპალიტეტში ნიაბის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდა სამეურნეო ქსელის რეაბილიტაციის და მდინარე თეძამზე უკაშხლო გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობების მოწყობის სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება. შესასრულებელი სამუშაოების ადგილია - გორის მუნიციპალიტეტი.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news