არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტია - ზემო მაჩხაანი-არბოშიკი-მირზაანის-ოზაანის მექანიკური აწევის სატუმბი სადგურის სამშენებლო და წვეთოვანი სისტემით მორწყვის მილსადენის მოწყობის (I ეტაპი) სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება. შესასრულებელი სამუშაოების ადგილია - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხირსას მიმდებარე ტერიტორია.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news