ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

ფლაერების და ტრიპლეტების ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news