მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - გარდაბნის სარწყავი სიტემის გ-9 გამანაწილებლის რეაბილიტაციის სამუშაოები. შესასრულებელი სამუშაოების ადგილია - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news