მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - კასპის მუნიციპალიტეტში ნიაბის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდა სამეურნეო ქსელის რეაბილიტაციის და მდინარე თეძამზე უკაშხლო გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობების მოწყობის სამუშაოები. სამუშაოების შესრულების ადგილია - კასპის მუნიციპალიტეტი.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news