მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის თვითდინებითი მორწყვის გ-40-ის და მისი II და სხვა რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია და წყალმიმღები ჯიმითის კოლექტორის მცენარეებისაგან გაწმენდის (I რიგი) სამუშაოები. სამუშაოების შესრულების ადგილია - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news