მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - ტირიფონის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის პკ183+37 - პკ186+67,3 მონაკვეთზე ფილტრაციის საწინააღმდეგო სამუშაოები  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news