მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - ზემო მაჩხაანი-არბოშიკი-მირზაანის-ოზაანის მექანიკური აწევის სატუმბი სადგურის სამშენებლო და წვეთოვანი სისტემით მორწყვის მილსადენის მოწყობის სამუშაოები (I ეტაპი)  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news