გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები

შესყიდვის ობიექტია კონდინციონერების (თანმხლები მომსახურებით, მონტაჟით)  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news