არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტია - სარო-ხიზაბავრას სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხისა და I და II აწევის სატუმბი სადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news