მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგიწმინდის მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის არსებული სატუმბი სადგურის რეაბილიტაციის (I ეტაპი) სამუშაოები. შესასრულებელი სამუშაოების ადგილია - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news