მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - თიანეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალსოფლის, სოფელ გოჯიაანების, სოფელ დულუზაურების და სოფელ ჩაბანოს სავარგულების მოსარწყავად სარწყავი სისტემის მოწყობის სამუშაოები (I ეტაპი)  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news