მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის პკ340+19-ზე არსებული ღვარსაშვის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news