ქსოვილის ნივთები

სხვადასხვა სახის ფარდა-ჟალუზები (თანმდევი მომსახურებით,მონტაჟით)  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news