არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტია - ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის II რიგის გამანაწილებელ გ-6-ის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news