არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტია - თიანეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალსოფლის, სოფელ გოჯიაანების, სოფელ დულუზაურების და სოფელ ჩაბანოს სავარგულების მოსარწყავად სარწყავი სისტემის მოწყობის სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news