არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტია - ალმალოს სატუმბი სადგურის გარე ელ. მომარაგების სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news