ავეჯი

შესყიდვის ობიექტია სხვადასხვა სახის სკამები  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news