მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის II რიგის გამანაწილებელ გ-6-ის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შესასრულებელი სამუშაოების ადგილია - ქ. თბილისი, ზემო სამგორი  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news